Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 

Stamboek

Stamboeksecretariaat: 
Margaret Henderson
Krommenbeemd 42, 5641 JX Eindhoven
a.u.b. géén aangetekende stukken! 
Tel: 06-30442422 (tussen 14.00 en 17.00 uur bereikbaar)
stamboek@nrkv.info

 

Let op bij het versturen van documenten:
Bij het versturen van mail naar het stamboek ontvangt u altijd een melding als uw mail is ontvangen. Krijgt u geen melding? Controleer dan even of u wellicht teveel documenten in eens probeert te versturen. U kunt de documenten dan beter in meerdere mails versturen.


Tarieven en betalingen: 
Stambomen/ afstammingsbewijzen geplastificeerd incl. eigendomscertificaat € 11,50 per stuk zonder tekst of € 12,50 per stuk met tekst)  U dient het verschuldigde bedrag zelf per ommegaande over te maken.


Betalingen voor het Stamboek zelf overmaken op rekening IBAN : NL22INGB0001027727 t.n.v. Nederlandse Raskatten Vereniging te Purmerend. U ontvangt geen acceptgirokaart. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling. Voor betalingen vanuit het buitenland : IBAN: NL22INGB0001027727 BIC: INGBNL2A.

Het is vanaf 16 juli 2020 mogelijk om, op uitdrukkelijk verzoek van de fokker, op de stamboom de tekst "Niet onder fokcondities verkocht" te laten plaatsen. Zie stamboekreglement.

Voor deze handeling betaald u € 1,- extra per stamboom. 
U kunt dit op het stamboom aanvraag formulier aangeven.

Eigendomsoverdracht naar adressen in Nederland € 4,- per stuk; naar adressen naar het buitenland € 5,-- per stuk 

Kampioenschapsregistratie gratis

Kampioenslint inclusief verzendkosten € 11,00

Stambomen/ afstammingsbewijzen opnieuw gemaakt /gewijzigd /duplikaat € 11,50

Kleur determinatie per kitten € 6.00 (Dringend advies om kleurbepaling via DNA te laten uitvoeren)

Betalingen voor het Stamboek zelf overmaken op rekening IBAN : NL22INGB0001027727 t.n.v. Nederlandse Raskatten Vereniging te Purmerend. U ontvangt geen acceptgirokaart. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling. Voor betalingen vanuit het buitenland : IBAN: NL22INGB0001027727 BIC: INGBNL2A.


Voordat U gaat fokken: gezondheidsoverwegingen en gevraagde testen 

Houdt U voordat U een poes laat dekken rekening met het volgende:

De eerste vergadering tussen de NRKV met enkele andere verenigingen heeft plaats gevonden. Deze vergadering heeft ons bestuur belegd, in een poging om, door middel van samenwerken, de gezondheid bij raskatten te verbeteren. 

Deze eerste vergadering heeft een concept van een gezondheidsverklaring opgeleverd. Fokkers die lid zijn van één van de aangesloten verenigingen zullen voorlopig als advies krijgen deze gezondheidsverklaring voor alle raskatten te gebruiken. 

Het advies is om de verklaring van poes voor de dekking, of jaarlijks bij een dekkater, door de dierenarts in te laten vullen en samen met andere documenten zoals uitslagen b.v. HCM/ PKD indien van toepassing bij uw ras met de aanvraag van de stambomen mee te sturen naar het stamboek secretariaat. 

Indien u deze verklaring van de dierenarts hebt van de katten waar u mee wilt fokken, deze samen met stamboom, eigendomscertificaat, entpas, medische DNA testen en echo uitslagen, eventueel een goed onderbouwd fokplan, samen in een map doen, per kat. Mocht u onverhoopt een inval krijgen van de NVWA dan kan deze verklaring en de overzichtelijke map gebruikt worden bij een controle van de NVWA om aan te tonen dat u als fokker verantwoord bezig bent. 

Het streven is om in de toekomst deze verklaring te verplichten voor elk fokdier teneinde katten met een afwijking uit te sluiten voor de fok. 

Tevens wijzen we erop dat per 1 januari 2021 alle fokdieren, kittens en show dieren gechipt moeten zijn. Vanaf diezelfde datum zullen dus alle katten welke een katten tentoonstelling bezoeken, gechipt moeten zijn. Hierop zal ook gecontroleerd worde

Wij begrijpen als bestuur dat dit ingrijpende maatregelen zijn maar voor de gezondheid en het welzijn van raskatten zijn verregaande maatregelen nodig. 

De gezondheidsverklaring, welke nu dus nog vrijblijvend te gebruiken is, kunt u downloaden vanaf de website. zie hieronder.

 Formulier gezondheids verklaringWitte katten 
Met witte katten mag alleen gefokt worden indien d.m.v. een BAER-test aangetoond is dat de kat aan beide oren horend is. Lees hier meer over doofheid bij witte katten.

Munchkins en Scottish Fold/Highland Fold 
Deze beide rassen w
orden NIET in het Stamboek van de NRKV ingeschreven (besluit ALV 2005).

Pers/Exotics
Wegens ernstige gezondheidsproblemen bij de Pers/Exotics neemt de NRKV geen nieuwe fokkerleden van deze rassen meer aan. Dit tot er een duidelijke richtlijn voor de kortsnuitige is genomen.

Informatie over PKD en de rassen waarbij het voorkomt lees verder

Britten en Selkirk Rex:
Voor deze rassen is de PKD test verplicht bij fokdieren. Uitslagen worden alleen geaccepteerd indien de kat gechipt is. Er zijn twee mogelijkheden om te testen

 1. Echo. De kat moet minimaal 6 maanden oud zijn voor deze echo.
 2. DNA. De DNA test voor PKD1 kan al heel jong worden bepaald. Deze test kan worden bepaald via bloed of via een swab (wangslijmvlies uitstrijkje)

De uitslag moet negatief zijn (Besluit ALV 2006)

Voorlopig Advies Bestuur NRKV inzake HCM 

Uitsluitend fokken met katten die een negatieve DNA test en een negatieve echo op HCM hebben. 

Perzen/ Britten en aanverwante rassen   HCM 

Selkirk Rex                                           HCM 

Ragdoll                                                   HCM 

Sphynx                                                    HCM 

Turkse Angora                                    HCM

HCM I

Deze test is ras afhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Maine Coon. 

VERERVING

Dit kenmerk vererft op een autosomale, dominante, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). Dragers en lijders zullen beiden de symptomen van de mutatie hebben.

HCM II 

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Brits Langhaar, Devon Rex, Heilige Birmaan, Maine Coon, Noorse Boskat, Ragdoll. 

VERERVING 

Dit kenmerk vererft op een autosomale, dominante, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). Dragers en lijders zullen beiden de symptomen van de mutatie hebben. 

HCM III 

Deze test is ras afhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Ragdoll.

VERERVING 

Dit kenmerk vererft op een autosomale, dominante, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). Dragers en lijders zullen beiden de symptomen van de mutatie hebben. 

Indien de uitslag van de DNA test negatief is, kan de kat toch op latere leeftijd HCM ontwikkelen. 
Voor alle rassen waar HCM bij voorkomt : 
Voor iedere keer dat er met de poes wordt gefokt, een echo laten maken. Een dekkater moet ieder jaar een echo ondergaan. De test mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Uiteraard moeten de katten voor de DNA test / echo gechipt zijn.


Geboorteaangifte:

Binnen 2 weken na de geboorte van het nest: Stuur een mail naar het stamboeksecretariaat met de volgende gegevens:

- Geboortedatum

- Aantal kittens

- Naam en stamboeknummer van vader en moeder van het nest

Of download hier een stamboomformulier en vul dat (gedeeltelijk) in. Dit formulier kunt u per post sturen naar bovenstaand adres.  U kunt het formulier ook inscannen en per mail versturen.  Als één of beide ouders een stamboom hebben van een andere vereniging dan de NRKV, stuur dan ook alvast een kopie van deze stamboom (eenmalig) mee. Is één van beide ouders van uw nestje wit, stuur dan een kopie mee van de BEAR-test. Bij Perzen, Exotics, Britten en Silkirks, dient u een kopie van de DNA test mee te sturen.

Aanvraag stambomen
Bij stamboom aanvraag dient u het formulier binnen vier maanden na de geboorte volledig ingevuld op te sturen naar het stamboek secretariaat. Sommige mensen leven zich graag uit bij de naamgeving van de kittens maar de complete naam, dus inclusief catterynaam, mag niet meer dan 30 posities bedragen, Dit is inclusief spaties. Indien u problemen heeft met het herkennen van de kleuren van uw kittens kunt u contact opnemen met Margaret Henderson U vind ook uitleg over de vachtkleuren op deze pagina.

Titels 
Titels worden alleen op de stambomen vermeld indien deze geregistreerd zijn. Indien de titel(s) van een kat bij een andere vereniging zijn geregistreerd, stuur dan een kopie van de titelregistratie mee. 

Indien mogelijk worden 5 generaties voorouders op de stambomen vermeld. Wij werken met de EMS kleurcodes.

Chippen (verplicht!)
Als U de kittens laat chippen, stuur dan met de stamboomaanvraag voor elk kitten twee exemplaren van de streepjescode mee, één ervan wordt vóór het plastificeren op de stamboom geplakt en mee-geplastificeerd. Plak de streepjescodes zelf niet op de aanvraag! Dan kunnen ze niet meer op de stambomen worden geplakt. Schrijf op de achterzijde van de barcode de naam van het betreffende kitten.
U kunt ook de stambomen alvast aanvragen en de streepjescodes nasturen, vermeld dan op het formulier dat de kittens
nogechipt worden, de stambomen worden dan direct na ontvangst van de streepjescodes afgewerkt en verzonden. Voorbeeld:

 

  Wilt u meer weten over chippen? Lees hier meer!

 

Chippen verplicht!
Per 1 januari 2021 zullen alle dieren waarmee gefokt wordt gechipt moeten worden. Het chipnummer wordt opgenomen op de stamboom. Vanaf deze datum wordt het ook verplicht om alle kittens te laten chippen. Het is al verplicht om voor alle kittens een stamboom aan te vragen indien u lid bent van onze vereniging, nu komt daar het chippen bij. De meeste fokkers doen dit al. U kunt uw kittens vanaf 9 weken laten chippen en de chip barcodes mee sturen met de aanvraag voor de stambomen. De chip barcode wordt dan onder het plastic op de stamboom opgenomen. Uiteraard kunt u ook laten chippen bij de tweede enting, dus met 12 weken. In dat geval vraagt u de stambomen alvast aan, stuurt de chip barcodes later naar het stamboek. 

Let op: vanaf 01-01-2021 worden stamboom aanvragen zonder chip informatie niet meer in behandeling genomen! 

Eigendomsoverdracht / transfer 
U ontvangt bij de stambomen ook de eigendomscertificaten. Bij overdracht van de kat naar de nieuwe eigenaar het eigendomscertificaat volledig ingevuld PER POST (dus niet inscannen en mailen) opsturen naar het Stamboeksecretariaat. Graag een complete naam van de nieuwe eigenaar invullen, dus niet of alleen een voornaam, of alleen een achternaam, of de familie zonder voorletters. De nieuwe eigenaar krijgt een nieuw eigendomscertificaat toegestuurd waarop zijn/haar naam als eigenaar van de kat staat vermeld. Buiten Nederland / België is het nieuwe eigendomscertificaat Engelstalig met de toevoeging "transfer" i.v.m. acceptatie door de buitenlandse stamboeken.

Titelregistratie 
Niet geregistreerde titels worden niet op de stambomen van de nakomelingen vermeld. Titelregistratie is geheel gratis inclusief een geplastificeerd registratie bewijs. Alleen leden van de NRKV kunnen van deze registratie gebruik maken. Kijk hier voor een overzicht van de verschillende certificaten en titels. Opgave uitsluitend door middel van het formulier "Aanvraag titelregistratie", wat U hier kunt downloaden. 

Stuur bij uw aanvraag kopieën van de oorkondes en keurrapporten mee en een kopie van de stamboom, als deze (nog) niet bij de NRKV bekend is. Eventueel kunt u een bij de titel behorend lint kopen.

 Veelgestelde vragen 

Enkele artikelen uit het stamboekreglement nader verklaard

 Kijk hier voor de volledige tekst van het Stamboekreglement.

 Wanneer mogen de kittens verhuizen naar de nieuwe eigenaar: 
(stamboekreglement artikel 20J) 
Uitsluitend gezonde kittens mogen worden afgeleverd, volledig ingeënt tegen kattenziekte en niesziekte, minimaal 13 weken oud. Ofwel éénmaal geënt op de leeftijd van minimaal 12 weken, dan moeten de kittens minstens 2 weken na de enting bij de fokker blijven, eventueel kan een nieuwe eigenaar de niesziekte enting herhalen, ofwel twee maal geënt waarna de kittens minstens één week na de laatste enting bij de fokker blijven.

 Wanneer krijgen mijn kittens een stamboom en wanneer een afstammingsbewijs? 
(stamboekreglement artikel 8) 
Stambomen worden afgegeven aan katten, 

 1. waarvan tenminste 3 generaties voorouders zijn geregistreerd bij de NRKV of bij een door de NRKV erkend stamboek
 2. en waarvan tenminste 3 generaties voorouders behoren tot hetzelfde ras of dezelfde rasgroep als de kat zelf
 3. en die behoren tot een door de NRKV erkend ras.

 Afstammingsbewijzen worden afgegeven aan katten, 

1. waarvan minder dan 3 generaties voorouders geregistreerd zijn bij de NRKV of bij een door de NRKV erkend stamboek

2. of minder dan 3 generaties voorouders behoren tot hetzelfde ras of rasgroep als de kat zelf

3. of die niet behoren tot een door de NRKV erkend ras.

 Onder een rasgroep verstaan we een combinatie van verschillende rassen, die wel van hetzelfde type zijn, maar die bijvoorbeeld van haarlengte of aftekening verschillen. Deze mogen onderling gekruist worden "met behoud van stamboom". Enkele voorbeelden van rasgroepen:

 • Pers en Exotic
 • Siamees, Oosters korthaar, Balinees en Mandarin
 • Burmees en Asian
 • Abessijn en Somali
 • Rus en Nebelung
 • Siberische Kat en Neva Masquerade
 • Brits korthaar en Brits langhaar
 • Ragdoll point, mink, sepia en solid.

Katten die behoren tot (nog) niet erkende rassen / variëteiten worden wel als zodanig geregistreerd, zodat duidelijk is aan de registratie om wat voor kat het gaat. Dus niet "Halflanghaar overige variëteiten" (XLH) of "Korthaar overige variëteiten" (XSH). Deze benamingen worden bij ons uitsluitend gebruikt voor resultaten van raskruisingen die bij geen enkel ras zijn onder te brengen.

Hoe vaak mag mijn poes een nest?  
(stamboekreglement artikel 20H) 
Een moederpoes mag niet meer dan drie nesten krijgen in een periode van 24 maanden, gerekend vanaf de geboortedatum van het eerste nest van de drie. Dat komt neer op gemiddeld één nest per 8 maanden. En niet meer dan twee nesten in een aaneengesloten periode van 12 maanden. Krijgt de poes meer nesten binnen de genoemde periode, dan worden de stamboekpapieren voor de kittens geweigerd. 

Kleuren determinatie
De laatste tijd krijgen we bijna dagelijks de vraag of wij de kleuren van de kittens "even" willen determineren. Of het stamboom aanvraagformulier klopt niet omdat de opgegeven kleuren van de kittens totaal niet kloppen.  Het determineren van de kleuren kost ontzettend veel tijd. Daarom verzoeken wij u dringend om een DNA kleurbepaling te doen.
Indien de NRKV de determinatie moet gaan doen zullen wij per 1 januari 2024 € 6,00 per kitten rekenen. U kunt dit bedrag zelf overmaken op de stamboek rekening. Indien het aanvraagformulier stambomen niet kloppend is dan zal de stamboek secretaris hier contact met u over opnemen.  U kunt het dan corrigeren of de kleuren door middel van duidelijke foto's  door de stamboek secretaris laten determineren. Hieraan zijn dan dus wel kosten verbonden. Uiteraard is het dan ook nog mogelijk om de kleuren via een DNA test te laten bepalen bijvoorbeeld bij vanHaeringen of Laboklin. Hiervoor kunt u een kortingscode bij ons aanvragen.