Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 

Disclaimer

Disclaimer website

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt en op alle pagina’s die daar deel van uitmaken. Door de website en de pagina’s die daar deel van uitmaken te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.
Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van inhoud zonder bronvermelding, is niet toegestaan.

Disclaimer Banners

De Nederlandse RasKatten Vereniging (NRKV) wil organisaties in de gelegenheid stellen om hun diensten onder de aandacht van de bezoekers van de NRKV-website te brengen. Het bepalende criterium voor het plaatsen van een banner ligt in de aard van het gebodene. Deze moet aansluiten bij de doelstelling van de NRKV. Dat wil zeggen dat het gebodene moet bijdragen aan het bevorderen van en het wekken van belangstelling voor het op verantwoorde wijze houden en fokken van katten.
Ondanks dat de NRKV streeft naar een zorgvuldige afweging bij het al dan niet opnemen van banners, kan de NRKV geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de doelstellingen en de overige uitingen van de betreffende organisaties.