Stamboek NRKV

Stamboeksecretariaat:
Margaret Henderson
Krommenbeemd 42, 5641 JX Eindhoven
a.u.b. géén aangetekende stukken !
Tel: 06-30442422
stamboek@nrkv.info

Genetische & fokadviezen:
Cathrienke Brandt
Tel: 06-22515587 (dagelijks van 09:00 - 17:00 uur)
voorzitter@nrkv.info

Tarieven en betalingen:
Stambomen/ afstammingsbewijzen geplastificeerd incl.eigendomscertificaat € 10,-- per stuk
Eigendomsoverdracht naar adressen in Nederland € 4,-- per stuk; naar adressen naar het buitenland € 5,-- per stuk
Kampioenschapsregistratie gratis
Kampioenslint inclusief verzendkosten € 10,--
Stambomen/ afstammingsbewijzen opnieuw gemaakt /gewijzigd /duplikaat € 10,--, met streepjescode slechts € 5,--

Betalingen voor het Stamboek zelf overmaken op rekening IBAN : NL22INGB0001027727 t.n.v. Nederlandse Raskatten Vereniging te Purmerend. U ontvangt geen acceptgirokaart. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling. Voor betalingen vanuit het buitenland : IBAN: NL22INGB0001027727 BIC: INGBNL2A.


Voordat U gaat fokken: gezondheidsoverwegingen en gevraagde testen
Houdt U voordat U een poes laat dekken rekening met het volgende:

Witte katten
Met witte katten mag alleen gefokt worden indien d.m.v. een BAER-test aangetoond is dat de kat aan beide oren horend is. Lees hier meer over doofheid bij witte katten. Voor een dergelijke gehoortest kunt U terecht bij :

Munchkins en Scottish Fold/Highland Fold
Deze beide rassen worden NIET in het Stamboek van de NRKV ingeschreven (besluit ALV 2005).

Perzen, Exotics, Britten en Selkirk Rexen
Voor deze rassen is de PKD test verplicht bij fokdieren. Uitslagen worden alleen geaccepteerd indien de kat gechipt is. Er zijn 3 mogelijkheden om te testen:

 1. Echo. De kat moet minimaal 6 maanden oud zijn voor een echo.
 2. DNA. De DNA-test voor PKD1 kan al heel jong worden bepaald. Deze test kan worden bepaald:
  a. via bloed en
  b. via een swab (een wangslijmvlies uitstrijkje).
De uitslag moet negatief zijn (besluit ALV 2006).
Lees hier meer over PKD en hier meer over de DNA-test. Kijk hier voor testadressen.

Formulieren
Kunt U hier downloaden. Ook zijn in de "Korte Golf" voor alle aanvragen kant en klare formulieren aanwezig. Gelieve deze te gebruiken en / of naar behoefte te fotokopiëren.

Geboorte-aangifte
Binnen 2 weken na de geboorte van het nest : Stuur een email naar het stamboeksecretariaat met de volgende gegevens : geboortedatum, aantal kittens, naam en stamboeknummer vader en moeder van het nest. Of : maak een kopie van het stamboomaanvraagformulier (alvast gedeeltelijk ingevuld), en stuur dat per post op. Of : scan het formulier in en mail dat naar het stamboeksecretariaat.
Als een of beide ouders een stamboom heeft van een andere vereniging dan de NRKV, stuur dan alvast een kopie van de stamboom mee (eenmalig). Is een van beide ouders van het nest wit, stuur dan een kopie mee van de BAER-test. Bij Perzen, Exotics, Britten en Selkirks een kopie van de PKD-test meesturen.

Aanvraag stambomen / afstammingsbewijzen
Bij stamboomaanvraag het formulier binnen 4 maanden na de geboorte volledig ingevuld opsturen naar het stamboeksecretariaat. Sommige mensen leven zich graag uit bij de naamgeving van de kittens. Maar de complete naam, dus inclusief catterynaam, mag niet meer dan 30 posities bedragen. Houdt U daar rekening mee. 
Mocht u problemen hebben met het herkennen van de kleuren van de kittens, dan kunt u contact opnemen met Cathrienke Brandt. De tabby patronen staan hieronder:

blotched mackerel spotted ticked


Titels worden alleen op de stambomen vermeld indien deze geregistreerd zijn. Indien de titel(s) van een kat bij een andere vereniging zijn geregistreerd, stuur dan een kopie van de titelregistratie mee.
Indien mogelijk worden 5 generaties voorouders op de stambomen vermeld. Wij werken met de EMS kleurcodes.

Chippen
Als U de kittens laat chippen, stuur dan met de stamboomaanvraag voor elk kitten twee exemplaren van de streepjescode mee, een ervan wordt vóór het plastificeren op de stamboom geplakt en mee-geplastificeerd. Plak de streepjescodes zelf niet op de aanvraag! Dan kunnen ze niet meer op de stambomen worden geplakt.
U kunt ook de stambomen alvast aanvragen en de streepjescodes nasturen, vermeld dan op het formulier dat de kittens nog gechipt worden, de stambomen worden dan direct na ontvangst van de streepjescodes afgewerkt en verzonden. Voorbeeld:


Lees hier meer over chippen en hier meer over het belang ervan.

Eigendomsoverdracht / transfer
Bij overdracht van de kat naar de nieuwe eigenaar het eigendomscertificaat volledig ingevuld PER POST (dus niet inscannen en mailen) opsturen naar het Stamboeksecretariaat. Graag een complete naam van de nieuwe eigenaar invullen, dus niet of alleen een voornaam, of alleen een achternaam, of de familie zonder voorletters. De nieuwe eigenaar krijgt een nieuw eigendomscertificaat toegestuurd waarop zijn/haar naam als eigenaar van de kat staat vermeld. Buiten Nederland / België is het nieuwe eigendomscertificaat Engelstalig met de toevoeging "transfer" i.v.m. acceptatie door de buitenlandse stamboeken.

Titelregistratie
Niet geregistreerde titels worden niet op de stambomen van de nakomelingen vermeld. Titelregistratie is geheel gratis inclusief een geplastificeerd registratie bewijs. Alleen leden van de NRKV kunnen van deze registratie gebruik maken. Kijk hier voor een overzicht van de verschillende certificaten en titels. Opgave uitsluitend door middel van het formulier "Aanvraag titelregistratie", wat U hier kunt downloaden.
Stuur bij uw aanvraag kopieën van de oorkondes en keurrapporten mee en een kopie van de stamboom, als deze (nog) niet bij de NRKV bekend is.
Eventueel kunt u een bij de titel behorend lint kopen.


Veelgestelde vragen
Enkele artikelen uit het stamboekreglement nader verklaard

Kijk hier voor de volledige tekst van het Stamboekreglement.

Wanneer mogen de kittens verhuizen naar de nieuwe eigenaar:
(stamboekreglement artikel 20J)
Uitsluitend gezonde kittens mogen worden afgeleverd, volledig ingeënt tegen kattenziekte en niesziekte, minimaal 13 weken oud. Ofwel éénmaal geënt op de leeftijd van minimaal 12 weken, dan moeten de kittens minstens 2 weken na de enting bij de fokker blijven, eventueel kan een nieuwe eigenaar de niesziekte enting herhalen, ofwel twee maal geënt waarna de kittens minstens één week na de laatste enting bij de fokker blijven.

Wanneer krijgen mijn kittens een stamboom en wanneer een afstammingsbewijs?
(stamboekreglement artikel 8)
Stambomen worden afgegeven aan katten,

 1. waarvan tenminste 3 generaties voorouders zijn geregistreerd bij de NRKV of bij een door de NRKV erkend stamboek
 2. en waarvan tenminste 3 generaties voorouders behoren tot hetzelfde ras of dezelfde rasgroep als de kat zelf
 3. en die behoren tot een door de NRKV erkend ras.
Afstammingsbewijzen worden afgegeven aan katten,
 1. waarvan minder dan 3 generaties voorouders geregistreerd zijn bij de NRKV of bij een door de NRKV erkend stamboek
 2. of minder dan 3 generaties voorouders behoren tot hetzelfde ras of rasgroep als de kat zelf
 3. of die niet behoren tot een door de NRKV erkend ras.

Onder een rasgroep verstaan we een combinatie van verschillende rassen, die wel van hetzelfde type zijn, maar die bijvoorbeeld van haarlengte of aftekening verschillen. Deze mogen onderling gekruist worden "met behoud van stamboom". Enkele voorbeelden van rasgroepen:

Katten die behoren tot (nog) niet erkende rassen / variëteiten worden wel als zodanig geregistreerd, zodat duidelijk is aan de registratie om wat voor kat het gaat. Dus niet "Halflanghaar overige variëteiten" (XLH) of "Korthaar overige variëteiten" (XSH). Deze benamingen worden bij ons uitsluitend gebruikt voor resultaten van raskruisingen die bij geen enkel ras zijn onder te brengen.

Hoe vaak mag mijn poes een nest?
(stamboekreglement artikel 20H)
Een moederpoes mag niet meer dan drie nesten krijgen in een periode van 24 maanden, gerekend vanaf de geboortedatum van het eerste nest van de drie. Dat komt neer op gemiddeld één nest per 8 maanden. En niet meer dan twee nesten in een aaneengesloten periode van 12 maanden. Krijgt de poes meer nesten binnen de genoemde periode, dan worden de stamboekpapieren voor de kittens geweigerd.

(wordt vervolgd)