Hartelijk welkom op de website van de Nederlandse RasKatten Vereniging, de NRKV

Volg ons op

Het is vandaag


Ons full-colour zomer nummer :
Met deze keer oorontsteking bij de kat, gedachten over colostrum, Wild Cats, Kattenkwaad, FNK nieuws, kattencafé KatDeau, verdriet na verlies van een andere kat, en nog veel meer. Klik op de voorplaat.
Kijk hier naar de foto's en uitslagen
van onze vorige show in Wassenaar op 09/10/2016
 
INVALLEN BIJ CATTERIES:
Er vinden massaal invallen plaats bij catteries om te controleren of deze bedrijfsmatig zijn. Advies is:
  1. BLIJF KALM!
  2. Film alles.
  3. Vraag om een schriftelijk besluit van wat men zegt dat er moet gebeuren. (Dus als de opsporingsambtenaren zeggen dat je bedrijfsmatig handelt en opleidingen moet gaan doen).

Lees verder: http://www.huisdieren.nu/over-pvh/persberichten/invallen-bij-catteries/

Lees hier over de nieuwe wetgeving met betrekking tot het houden en fokken van gezelschapsdieren, over bedrijfsmatig of hobbymatig bezig zijn en wat dat voortaan allemaal inhoudt.

Polydactyl Maine Coons
Ingaande 2014 worden door de FIFé (Felikat en Mundikat) geen stambomen meer afgegeven voor polydactyl Maine Coon kittens. Wij gaan het voorbeeld van de Fife NIET volgen. Wij hebben als NRKV altijd gewoon stambomen afgegeven voor deze kittens. En wij zullen dat blijven doen.


Determinatie en kruisingen natuurrassen
Van oudsher was het binnen de Cat Fancy mogelijk om katten zonder stamboekpapieren via de nieuwelingenklasse / determinatieklasse te laten keuren om ras / variëteit te laten vaststellen en daarna als zodanig te registreren.
Hiervoor is door de FNK een procedure vastgesteld gepubliceerd in het FNK Persbericht van april 2005: Met ingang van 1 augustus 2005 zal elke determinatie wordt uitgevoerd door 3 keurmeesters. Voor determinatie om het ras vast te stellen, zijn de eisen aangescherpt. Voor rasdeterminatie voor een kat zonder bewijs van afkomst of waarvan een ouder niet is opgenomen in een stamboek geldt dat deze op 3 verschillende shows gedetermineerd zal moeten worden. De kat wordt ingeschreven in de determinatieklasse van een show die georganiseerd is door een vereniging die volwaardig lid is van de FNK en zal ook als het gedetermineerde ras gekeurd worden. Per show zullen 3 keurmeesters, waarvan minimaal 2 uit Nederland afkomstig zijn, hun oordeel geven. De kat dient 3 maal de kwalificatie "U" behaald te hebben in hetzelfde ras, behaald bij 3 verschillende keurmeesters. Na overleggen van de keurrapporten wordt de kat in het stamboek opgenomen.
Naast deze procedure geldt vanaf heden binnen de NRKV het volgende: Voor een aantal rassen, meer specifiek de zogenaamde natuurrassen (Turkse Katten, Noorse Boskatten, Maine Coons, Siberische Katten), geldt tevens dat aangetoond moet worden dat de betreffende kat inderdaad afkomstig is uit het land / de omgeving waar dit ras van oorsprong van afkomstig is.
(zie artikel 8C van ons Stamboekreglement)

Wat betreft kruisingen buiten de rasgroep:
Wenst men 2 katten te kruisen uit verschillende rasgroepen dan moet daarvoor eerst toestemming worden gevraagd, met redenen omkleed, aan de stamboekcommissie. Indien toestemming wordt verleend, zullen de kittens uit een dergelijke kruising worden geregistreerd als korthaar c.q. halflanghaar overige variëteiten. Na determinatie kan deze registratie eventueel gewijzigd worden als behorende tot een bepaald ras. Een uitzondering hierop vormen de in artikel 8C genoemde natuurrassen. Katten uit kruisingen van deze natuurrassen met katten uit andere rasgroepen zullen, onafhankelijk van de uitkomst van de determinatie, niet als behorende tot het natuurras worden geregistreerd.
(zie artikel 20 X van ons stamboekreglement)


laatst bijgewerkt 26/06/2017

Royal Canin U bent bezoeker

sinds 17/05/2005

De N.R.K.V. is ingeschreven bij de K.v.K. onder nr.V40465447.